Agro Tuřany: Sklizeň rekordní i přes nepřízeň počasí

Agro Tuřany: Přehled

Agro Tuřany je název, který může nést zemědělské družstvo nebo firma sídlící v obci Tuřany. Vzhledem k tomu, že v České republice existuje více obcí s tímto názvem, je třeba upřesnit, o kterou lokalitu se jedná.

Zemědělské družstvo (ZD) nebo firma s tímto názvem se typicky zabývá:

Rostlinnou výrobou: Pěstování obilí, řepky, kukuřice a dalších plodin typických pro danou oblast.

Živočišnou výrobou: Chov skotu, prasat, drůbeže, případně i dalších hospodářských zvířat.

Produkcí mléka, masa a vajec pro místní spotřebu i pro další zpracování.

Kromě toho se může Agro Tuřany angažovat i v dalších aktivitách, jako je:

Prodej zemědělských produktů z vlastní produkce.

Poskytování služeb pro zemědělce, například opravy strojů nebo skladování obilí.

Pronájem zemědělské půdy.

Pro získání bližších informací o konkrétním Agro Tuřany je vhodné:

Navštívit webové stránky obce Tuřany, kde se může nacházet seznam místních firem a organizací.

Vyhledat název "Agro Tuřany" v obchodním rejstříku, kde jsou k dispozici základní údaje o firmách.

Kontaktovat obecní úřad v Tuřanech, který by mohl poskytnout bližší informace o místních zemědělských subjektech.

Historie družstva

Kořeny Zemědělského družstva Tuřany sahají hluboko do minulosti, až do roku 1949. Tehdy se skupina místních sedláků a drobných zemědělců rozhodla spojit své síly a založit společné hospodářství. Vize byla jasná: dosáhnout prosperity sdílením zdrojů, znalostí a tvrdé práce. První roky družstva byly poznamenány kolektivizací a budováním infrastruktury. Postupně se rozrůstala rostlinná i živočišná výroba, budovaly se nové kravíny a sklady obilí.

Období socialismu přineslo družstvu řadu výzev, ale i stabilitu. Produkce se orientovala především na potřeby státu a družstvo se stalo důležitým zaměstnavatelem v regionu. Po roce 1989 prošlo Zemědělské družstvo Tuřany, stejně jako celá země, transformací. Původní model kolektivního hospodaření byl nahrazen tržními principy a družstvo se muselo přizpůsobit nové ekonomické realitě.

Důraz se přesunul na efektivitu, modernizaci a konkurenceschopnost. Družstvo investovalo do nových technologií, rozšířilo osevní plochy a zaměřilo se na živočišnou výrobu s důrazem na kvalitu a welfare zvířat. Dnes je Zemědělské družstvo Tuřany moderním zemědělským podnikem, který se aktivně zapojuje do života obce a podporuje místní komunitu. S hrdostí navazuje na odkaz svých zakladatelů a s optimismem hledí do budoucnosti.

Produkce a služby

Agro Tuřany hraje v regionu významnou roli. Kromě tradiční rostlinné výroby, která zahrnuje pěstování obilovin, řepky a kukuřice, se zaměřuje i na živočišnou produkci.

V posledních letech se čím dál více prosazuje i v oblasti služeb. Pro farmáře a zahrádkáře nabízí široký sortiment hnojiv, osiv a dalších potřeb pro pěstování. Dále provozuje vlastní opravnu zemědělské techniky, kde zajišťuje servis a opravy traktorů, kombajnů a dalších strojů.

Pro obyvatele Tuřan a blízkého okolí je tu prodejna s čerstvými potravinami z vlastní produkce. Zákazníci si zde mohou nakoupit mléko, jogurty, sýry, maso a uzeniny, ale i sezónní ovoce a zeleninu.

Agro Tuřany se tak stává komplexním zemědělským subjektem, který spojuje tradiční zemědělskou výrobu s moderními technologiemi a službami. Díky tomu je důležitým zaměstnavatelem v regionu a přispívá k jeho ekonomickému rozvoji.

Agro Tuřany, to není jen název, to je symbol pracovitosti a tradice, odkaz našich předků, kteří s úctou k půdě pěstovali obilí pro náš chléb.

Bořivoj Svoboda

Zaměstnanost a region

Agropodnikání hraje v Tuřanech a okolí významnou roli z hlediska zaměstnanosti. Zemědělské družstvo, případně jiná významná firma v odvětví, patří často mezi největší zaměstnavatele v regionu. Poskytuje práci nejen v zemědělské prvovýrobě, ale i v navazujících odvětvích, jako je zpracování produkce, logistika, či veterinární služby.

Pro řadu obyvatel Tuřan představuje zemědělské družstvo jistotu stabilního zaměstnání a důležitý zdroj příjmů. To má pozitivní dopad na celkovou ekonomickou situaci obce a regionu. Zaměstnanci družstva zde utrácejí své mzdy, čímž podporují místní obchodníky a služby.

Zároveň je ale třeba zmínit i výzvy, kterým oblast zaměstnanosti v zemědělství čelí. Jednou z nich je sezónnost některých prací, která může vést k nestabilitě příjmů. Další výzvou je tlak na zvyšování efektivity a snižování nákladů, což může vést k automatizaci a úbytku pracovních míst.

I přes tyto výzvy zůstává zemědělství v Tuřanech důležitým sektorem ekonomiky a významným zaměstnavatelem. Budoucnost ukáže, jak se bude odvětví vyvíjet a jaký bude jeho dopad na zaměstnanost v regionu.

Budoucnost Agro Tuřany

Agro Tuřany, to je pojem, který v srdci Jižní Moravy rezonuje už desítky let. Zemědělské družstvo, které si prošlo různými etapami, dnes stojí na prahu nové éry. A jaká budoucnost se pro Agro Tuřany rýsuje?

Inovace a modernizace jsou hesla, která se nesou celým podnikem. Investice do nové techniky, moderních technologií a vzdělávání zaměstnanců přináší své ovoce. Zvyšuje se efektivita, snižuje se dopad na životní prostředí a zlepšuje se kvalita produkce.

Důraz na udržitelnost a ohled na životní prostředí je pro Agro Tuřany klíčový. Snižování používání pesticidů, ochrana vodních zdrojů a podpora biodiverzity jsou jen některé z oblastí, kterým se věnují.

Spolupráce s místními komunitami je pro Agro Tuřany samozřejmostí. Podpora lokálních akcí, spolupráce se školami a zapojení do života obce jsou důležitou součástí firemní kultury.

Budoucnost Agro Tuřany je plná výzev, ale i příležitostí. Zemědělství se neustále vyvíjí a Agro Tuřany je připraveno těmto změnám čelit. S odhodlaným týmem, jasnou vizí a důrazem na inovace a udržitelnost je Agro Tuřany připraveno psát další kapitolu své úspěšné historie.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: zemědělství

Autor: Tadeáš Novák

Tagy: agro tuřany | zemědělské družstvo nebo firma v tuřanech