Roztomilý tuleň: Mořský akrobat s knírkem

Seal

Tuleň: Mořský savec

Tuleni jsou fascinující mořští savci, kteří obývají chladné vody celého světa. Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě, s hydrodynamickým tvarem těla a silnými ploutvemi. Tuleni se živí rybami, korýši a hlavonožci, které loví pod vodou. Mají vynikající sluch a hmat, které jim pomáhají najít kořist i v kalné vodě. Existuje mnoho druhů tuleňů, od malých tuleňů kroužkovaných po mohutné rypouše sloní. Většina tuleňů žije v chladných vodách Arktidy a Antarktidy, ale některé druhy se vyskytují i v teplejších oblastech. Tuleni jsou společenská zvířata a často se shromažďují ve velkých skupinách na souši i ve vodě. Bohužel, mnoho druhů tuleňů je ohroženo v důsledku ztráty přirozeného prostředí, znečištění a lovu.

Druhy tuleňů

Víte, že existuje více než 30 druhů tuleňů? Obývají chladné vody celého světa, od Arktidy po Antarktidu. Mezi nejznámější patří tuleň obecný, který se vyskytuje i v Baltském moři. Tento druh je známý svou zvědavostí a často se přibližuje k lodím. Dalším známým druhem je tuleň grónský, který je proslulý svou migrací na dlouhé vzdálenosti. Tito tuleni se každé jaro vydávají na cestu z Arktidy do Grónska, kde se rozmnožují. Mezi největší druhy patří tuleň sloní, který může dorůst až do délky 6 metrů a vážit až 4 tuny. Tito obři žijí v Antarktidě a živí se převážně krilem. Naopak nejmenším druhem je tuleň kroužkovaný, který dorůstá do délky pouhých 1,5 metru. Tito malí tuleni žijí v Arktidě a živí se rybami a korýši.

Výskyt a prostředí

Vyskytuje se v tropických a subtropických oblastech celého světa, a to jak v mořích, tak i ve sladkých vodách. Preferuje teplé a mělké vody s dostatkem potravy. Často se zdržuje v blízkosti korálových útesů, mangrovových porostů a ústí řek. Některé druhy se adaptovaly i na život v brakické vodě.

Potrava tuleňů

Tuleni jsou masožravci a jejich jídelníček se liší v závislosti na druhu a lokalitě, kde žijí. Obecně se živí rybami, korýši a hlavonožci. Mezi jejich oblíbené ryby patří sledi, tresky, makrely a sardinky. Z korýšů si pochutnají na krevetách, krabech a humrech.

Tuleni jsou velmi zdatní lovci a pod vodou dokáží zadržet dech na dlouhou dobu. Například tuleň obecný se umí potopit až do hloubky 200 metrů a pod vodou vydrží až 20 minut. Při lovu využívají své citlivé hmatové vousy, kterými detekují vibrace ve vodě způsobené pohybem kořisti. Některé druhy tuleňů se specializují na lov chobotnic a sépií.

Chování a rozmnožování

Jejich chování je často ovlivněno prostředím a dostupností zdrojů. V období hojnosti se shromažďují ve velkých skupinách, zatímco v období nedostatku se rozptýlí do menších teritorií. Komunikace probíhá prostřednictvím široké škály zvukových projevů, od varovných signálů po složité písně během období rozmnožování.

Rozmnožování je sezónní událost, která se shoduje s obdobím největší hojnosti potravy. Samci se snaží zaujmout samice různými způsoby, jako jsou námluvní rituály, stavba hnízd a soupeření s jinými samci. Po spáření samice kladou vejce do hnízd a starají se o ně, dokud se nevylíhnou mláďata.

Tuleň a člověk

Tuleň obecný se vyskytuje v chladných vodách severní polokoule. V minulosti byli tuleni loveni pro svou kůži a tuk. Nadměrný lov vedl k výraznému poklesu jejich populace. V současné době jsou tuleni chráněni v mnoha zemích světa. Přesto však stále čelí hrozbám, jako je znečištění moří, úbytek potravy a rušení člověkem.

Tuleni jsou plachá zvířata a lidské přítomnosti se spíše vyhýbají. Pokud se s tuleněm setkáte ve volné přírodě, je důležité jej nerušit. Nedoporučuje se k němu přibližovat, dotýkat se ho ani se ho snažit krmit. Pozorování tuleňů z bezpečné vzdálenosti je fascinujícím zážitkem, který nám umožňuje ocenit krásu a jedinečnost těchto tvorů.

Ochrana tuleňů

Tuleni, tato fascinující stvoření moří, čelí mnoha hrozbám. Znečištění oceánů plasty a chemikáliemi ohrožuje jejich zdraví a reprodukční schopnosti. Rybářské sítě se pro ně stávají smrtelnými pastmi. Klimatické změny s sebou nesou úbytek ledových ploch, které tuleni potřebují k odpočinku a rozmnožování. Naštěstí existují organizace a iniciativy zaměřené na jejich ochranu. Záchranné stanice se starají o zraněné či opuštěné jedince. Vzdělávací programy zvyšují povědomí o důležitosti ochrany tuleňů a jejich přirozeného prostředí. Zákonná opatření regulují lov a rybolov, aby se minimalizovalo riziko ohrožení tuleňů. Každý z nás může přispět k jejich ochraně – snižováním odpadu, podporou odpovědných organizací a šířením informací o jejich důležitosti.

Publikováno: 25. 06. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Tadeáš Novák

Tagy: seal | tuleň